Werkervaring

Verpleegkundig Specialist GGZ Jeugd    GGZ WNB, ambulante afdeling Jeugd (6-18 jaar)

Augustus 2012september 2014

Taken: diagnostiek, (groeps)behandeling, farmacotherapie, crisisdienst Jeugd.

Voortrekkersrol in innovaties:

  • Schrijven van groepsbehandeling voor jongeren met autisme en identiteitsproblemen.
  • Schrijven van cursus en training voor ouders met een jongere met ASS.
  • Opzetten en coördineren ADHD+ poli in het Lievensbergziekenhuis
  • FACT jeugdteam (zorgwekkende zorgmijders)
Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige GGZ- WNB, ambulante afdeling Jeugd (12-18 jaar)

Januari 2005 tot en met augustus 2012

Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige RIAGG, afdeling Jeugd te Hellevoetsluis

April 2004 tot en met december 2004

Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige io RIAGG, afdeling Jeugd te Hellevoetsluis

September 2003 tot april 2004

B-verpleegkundige RMPI, acute gesloten opnameafdeling,
Intensive care en diagnostiek voor jongeren van 12- 18jr

Januari 2001 tot september 2003

B-verpleegkundige Sociaal Psychiatrische Kliniek Kasperspad,
afdeling Intensieve Behandeling
(gesloten opname en crisisinterventie)

Maart 2000 tot januari 2001

B-verpleegkundige RMPI, acute gesloten opname,
Intensive care en diagnostiek voor jongeren van 12- 18jr

Februari 1999 tot maart 2000