Werkwijze

intakeNa aanmelding vindt eerst een intake plaats, bij voorkeur met de ouders en de jeugdige samen. Tijdens dit gesprek worden doelen opgesteld. Hierbij wordt samen gekeken wat ouders en de jeugdige willen dat er is veranderd aan het einde van de behandeling en waarmee we de behandeling gaan starten. Ook wordt er een keuze gemaakt in waar de behandelingen plaatsvinden. Soms is dit gesprek samen met een Jeugdprofessional van het Centrum voor Jeugd en Gezin, indien u wenst dat zij betrokken zijn.

Behandelingen vinden plaats op de Koekoeksedijk 11c, tenzij we samen een inschatting maken dat doelen sneller worden bereikt door gesprekken in de thuissituatie. Na elke 5 gesprekken vind er een evaluatie plaats, om te zien of de gekozen therapie een positief effect heeft op de klachten en eventueel worden doelen of de werkwijze van therapie bijgesteld of bij behaalde doelen afgesloten.
Wanneer er vermoeden is dat de jeugdige of het gezin onveilig is, op welke wijze dan ook, zal hierover een gesprek plaatsvinden en de meldcode Veilig Thuis worden gevolgd.