Werkwijze

Na aanmelding vindt eerst een intake plaats, bij voorkeur met de ouders en de jeugdige samen.

Tijdens dit gesprek worden doelen opgesteld. Hierbij wordt samen gekeken wat ouders en de jeugdige willen dat er is veranderd aan het einde van de behandeling en waarmee we de behandeling gaan starten. Wanneer er de keuze wordt gemaakt om samen de uitdaging aan te gaan, worden deze doelen in een arrangement verwerkt en voor akkoord verstuurd naar de gemeente.

Zodra het akkoord binnen is, maken we een afspraak voor de start van de therapie.

Behandelingen vinden plaats in de praktijkruimte op de Koekoeksedijk 11c , tenzij we samen een inschatting maken dat doelen sneller worden bereikt door gesprekken in de thuissituatie.

Na elke 5 gesprekken vind er een evaluatie plaats, om te zien of de gekozen therapie een positief effect heeft op de klachten en eventueel worden doelen of de werkwijze van therapie bijgesteld of bij behaalde doelen afgesloten.

Na aanmelding vindt eerst een intake plaats, bij voorkeur met de ouders en de jeugdige samen.

Tijdens dit gesprek worden doelen opgesteld. Hierbij wordt samen gekeken wat ouders en de jeugdige willen dat er is veranderd aan het einde van de behandeling en waarmee we de behandeling gaan starten. Wanneer er de keuze wordt gemaakt om samen de uitdaging aan te gaan, worden deze doelen in een arrangement verwerkt en voor akkoord verstuurd naar de gemeente.

Zodra het akkoord binnen is, maken we een afspraak voor de start van de therapie.

werkwijze - Lydia zorg voor jeugd

Behandelingen vinden plaats in de praktijkruimte op de Koekoeksedijk 11c , tenzij we samen een inschatting maken dat doelen sneller worden bereikt door gesprekken in de thuissituatie.

Na elke 5 gesprekken vind er een evaluatie plaats, om te zien of de gekozen therapie een positief effect heeft op de klachten en eventueel worden doelen of de werkwijze van therapie bijgesteld of bij behaalde doelen afgesloten.