Gedragsproblemen

gedragsproblemenBij gedragsproblemen bij kinderen zal ik voornamelijk werken met de ouders en vaardigheden aanleren in het bieden van een veilig, duidelijk en positief opvoedklimaat en het doorbreken van patronen die gedrag versterken of in stand houden.

Bij gedragsproblemen zal naarmate de leeftijd vordert er gewerkt worden door middel van gezinsgesprekken.