Depressieve stoornis

voor jeugdigenIn de therapie staan het ombuigen van de negatieve spiraal van de stemming, opnieuw leren genieten en activatie eerst centraal. Nadien komen de thema’s aan bod van doorbreken van een negatieve gedachtegang, versterken van adequaat sociaal gedrag, conflicthantering en terugvalpreventie aan bod.

Bij depressieve stoornissen maak ik gebruik van evidence based behandeling gebaseerd op cognitieve gedragstherapie, om de depressie te doorbreken.

Nadien zal gekeken worden welke gedragspatronen onderliggend debet zijn aan de depressie en zal eventueel verdere behandeling volgen.