Angst- en dwangstoornissen

Bij de behandeling van angst en/of dwangklachten wordt gestart met methodieken uit de cognitieve gedragstherapie, omdat dit bewezen effectief is gebleken, tenzij er ontwikkelingsstoornissen aan ten grondslag liggen.