Voor Verwijzers

Zorgprofielen

Binnen West-Brabant West wordt geïndiceerd vanuit zorgprofielen. Zorgprofielen (2016) die worden geboden zijn:

Profiel 2: Jeugdigen met ontwikkelings- en gedragsproblemen en ouders met ontoereikende opvoedingsvaardigheden

Profiel 4: Jeugdigen met ontwikkelings-, gedrags- en/of psychiatrische problemen met ouders met psychi(atri)sche problemen

Profiel 5: Jeugdigen met ontwikkelings- en gedragsproblemen door kindfactoren (psychiatrisch en/of somatisch)

Profiel 6: Jeugdigen met ontwikkelings-, gedrags- en psychiatrische problemen binnen multiproblem gezinnen.

Behandeling voor klachten op het gebied van:

Problemen die ik niet behandel zijn verslaving aan drugs of alcohol, ernstige psychotische stoornissen, ernstige trauma’s en ernstige persoonlijkheidsproblemen. Dit vraagt om een gespecialiseerde GGZ- behandeling, waar meerdere hulpverleners mee kunnen denken over het effect en de bijsturing van behandeling.