Voor Verwijzers

Vooraanmelding
Bent u als verwijzer al langer betrokken of twijfelt u over de juistheid van de verwijzing? Wilt u even weten of de praktijk wel bij uw kind past? Even telefonisch afstemmen over de problemen en de mogelijkheden qua onderzoek of behandeling wordt erg op prijs gesteld.

Indien u informatie over behandelingen of de praktijk zelf, dan kunt u altijd mailen naar 
Lydia zorg voor Jeugd of bellen via 06-2473 0311.

Zorgprofielen
Binnen West-Brabant West wordt geïndiceerd vanuit zorgprofielen. Zorgprofielen die worden geboden zijn:

Profiel 1:
Behoefte aan het bevorderen van de ontwikkeling van de jeugdige bij psychosociale problemen en het verbeteren van de communicatie in het gezin bij problematische relaties tussen ouders.

Profiel 2:
 Behoefte aan het vergroten van specifieke opvoedingsvaardigheden van ouders met jeugdigen met ontwikkelings- en gedragsproblemen.

Profiel 4:
 Behoefte aan het vergroten van specifiek opvoedingsvaardigheden voor ouders met eigen problemen plus hulp voor de jeugdigen bij zijn/haar ontwikkeling.

Profiel 5:
 Behoefte aan verminderen ontwikkelings- en gedragsproblemen en bevorderen van de ontwikkeling van jeugdige door zorg en behandeling.

Profiel 6:
 Behoefte aan leren van vaardigheden voor het bevorderen van de ontwikkeling van jeugdigen die opgroeien in gezinnen met problematiek op meerdere leefgebieden.

Profiel 8
: Behoefte aan begeleiding en behandeling in samenhang met een beperking.

Problemen die ik niet behandel zijn verslaving aan drugs of alcohol, ernstige psychotische stoornissen ernstige persoonlijkheidsproblemen. Dit vraagt om een gespecialiseerde GGZ- behandeling, waar meerdere hulpverleners mee kunnen denken over het effect en de bijsturing van behandeling.

Vooraanmelding
Bent u als verwijzer al langer betrokken of twijfelt u over de juistheid van de verwijzing? Wilt u even weten of de praktijk wel bij uw kind past? Even telefonisch afstemmen over de problemen en de mogelijkheden qua onderzoek of behandeling wordt erg op prijs gesteld.

Indien u informatie over behandelingen of de praktijk zelf, dan kunt u altijd mailen naar 
Lydia zorg voor Jeugd of bellen via 06-2473 0311.

werkwijze - Lydia zorg voor jeugd

Zorgprofielen
Binnen West-Brabant West wordt geïndiceerd vanuit zorgprofielen. Zorgprofielen die worden geboden zijn:

Profiel 1:
Behoefte aan het bevorderen van de ontwikkeling van de jeugdige bij psychosociale problemen en het verbeteren van de communicatie in het gezin bij problematische relaties tussen ouders.

Profiel 2:
 Behoefte aan het vergroten van specifieke opvoedingsvaardigheden van ouders met jeugdigen met ontwikkelings- en gedragsproblemen.

Profiel 4:
 Behoefte aan het vergroten van specifiek opvoedingsvaardigheden voor ouders met eigen problemen plus hulp voor de jeugdigen bij zijn/haar ontwikkeling.

Profiel 5:
 Behoefte aan verminderen ontwikkelings- en gedragsproblemen en bevorderen van de ontwikkeling van jeugdige door zorg en behandeling.

Profiel 6:
 Behoefte aan leren van vaardigheden voor het bevorderen van de ontwikkeling van jeugdigen die opgroeien in gezinnen met problematiek op meerdere leefgebieden.

Profiel 8
: Behoefte aan begeleiding en behandeling in samenhang met een beperking.

Problemen die ik niet behandel zijn verslaving aan drugs of alcohol, ernstige psychotische stoornissen ernstige persoonlijkheidsproblemen. Dit vraagt om een gespecialiseerde GGZ- behandeling, waar meerdere hulpverleners mee kunnen denken over het effect en de bijsturing van behandeling.