Stemmingsstoornissen

Depressieve klachten worden vaak versterkt of in stand gehouden doordat we ergens in de afgelopen periode zijn vergeten om te genieten, al dan niet door ernstige gebeurtenissen. Maar ook inactiviteit houdt een depressie in stand.

In de therapie staan het ombuigen van de negatieve spiraal van de stemming, opnieuw leren genieten en activatie eerst centraal.

Nadien komen de thema’s aan bod van doorbreken van een negatieve gedachtegang, versterken van adequaat sociaal gedrag, conflicthantering en terugvalpreventie aan bod.