Psycho-educatie

Psycho- educatie wordt veelal gegeven bij ADHD, Autisme spectrum stoornissen, depressieve stoornissen en angst- of dwangklachten.
Voor de jeugdige is het van belang dat zij hun klachten leren begrijpen, weten wat er aan de hand is en hoe ze zelf een bijdrage kunnen hebben in hun herstel. Zo ontstaat er een nieuw balans tussen de draagkracht en draaglast voor de jeugdige, maar ook voor u als ouders. Maar ook hoe uw kind het gedrag van u als ouder leest en of u wordt begrepen.
Voor u als ouder is het belangrijk om te begrijpen wat er met hun kind gebeurd en hiermee om te (leren) gaan. Dat is niet eenvoudig, want meestal is dit heel anders opvoeden dan wat u intuïtief zou doen.

Door inzicht en aanleren van specifieke opvoedvaardigheden (vanuit een sociaal- psychiatrische benadering) kunt u weer in vertrouwen opvoeden, een positieve relatie hebben met uw kind en krijgt u weer plezier in het ouderschap.