Identiteitsproblemen

identiteitsproblemenIdentiteitsproblemen vragen vaak inzicht hoe jeugdigen kijken naar zichzelf, omgaan met stress en problemen en wat zij als belangrijk ervaren in hun leven. Wanneer jongeren hier onzeker over zijn, heeft dit grote gevolgen voor het omgaan met en begrenzen van de sociale relaties, zowel thuis als daarbuiten.

Het ontwikkelen van een gezonde identiteit is belangrijk voor de persoonlijkheidsontwikkeling en het ervaren van levensgeluk.