Gedragsstoornissen

puzzelenBij behandeling van gedragsstoornissen, ga ik eerst met u als ouder in gesprek om in kaart te brengen welk gedrag behandeld moet worden, wat gedrag triggert of in stand houdt, hoe het is ontstaan, welke patronen je zou kunnen zien, en wat gedrag beïnvloed, maar vooral hoe u hier als ouder meer grip op kunt krijgen.

Vaak brengen gedragsproblemen ouders tot ernstig gevoel van machteloosheid. Door samen te puzzelen zult u weer grip kunnen krijgen en plezier in het opvoeden.