Autisme

Ten aanzien van het behandelen van complexe problemen bij een Autisme Spectrum Stoornis heb ik grote expertise. Met name wanneer er bij het autisme ook andere problemen ontstaan, zoals depressies, een negatief zelfbeeld of identiteitsproblemen, angsten of gedragsproblemen.

Jeugdigen met autisme zijn in staat om, met de juiste behandeling, om te gaan met hun beperking, positief in het leven te staan en voldoening te halen uit sociale contacten. Het ontwikkelen van een realistisch en positief zelfbeeld staat in de gehele behandeling centraal.

Belangrijk is dat zij eerst leren begrijpen waarom ze de dingen anders beleven dan anderen. Maar ook dat zij leren door de bril van een ander naar zichzelf te kijken. Soms is het noodzakelijk om eerder vaardigheden aan te leren en te groeien door middel van ‘ervarend leren’, en niet zozeer door therapie.
Voor u als ouder is het van belang dat u uw kind begrijpt in zijn/ haar kijken naar de wereld en u leert wat de jeugdige van u nodig heeft. Dit is wezenlijk anders dan bij een ‘normale’ opvoeding.