Voor Ouders

voor oudersIk ben breed opgeleid en in staat om verschillende vormen van behandeling toe te passen. Voordeel voor jeugdigen is dat ik daardoor een keuze kan maken in wat de meest passende vorm is van behandeling, passend bij de mogelijkheden van de jeugdige zelf.

Diagnostiek

Een eerste onderdeel van de behandeling is diagnostiek. Om te komen tot behandeling is het noodzakelijk om eerst te weten wat de problemen zijn, maar ook hoe deze zijn ontstaan en wat er van invloed is op het verergeren of verminderen van de klachten. Voor een deel zult u hier al samen met de jeugdprofessional over gesproken hebben, en hebben nagedacht over wat er nodig is om te komen tot een herstel. Soms is het nodig om psychiatrisch onderzoek te doen, om duidelijk te krijgen wat de oorzaak is van de klachten.

Als Verpleegkundig Specialist GGZ ben ik bevoegd in het diagnosticeren en stellen van diagnoses.

Behandeling voor klachten op het gebied van:

Problemen die ik niet behandel zijn verslaving aan drugs of alcohol, ernstige psychotische stoornissen, ernstige trauma’s en ernstige persoonlijkheidsproblemen. Dit vraagt om een gespecialiseerde GGZ- behandeling, waar meerdere hulpverleners mee kunnen denken over het effect en de bijsturing van behandeling.