Mijn visie

visie

In mijn werk wil ik graag naast mensen staan en samen zoeken naar herstel of een vermindering van de gevolgen van een stoornis. Ik vind het belangrijk om een samenwerkingsrelatie te hebben, gebaseerd op wederzijds vertrouwen, waarbij ouders de expert van hun kind zijn, ik de expert op het gebied van zorg, waarin we samen op zoek gaan naar een nieuw balans, waarin de jeugdige en het gezin weer in hun element zijn.

In de behandeling staat het kijken waar de mogelijkheden zijn tot verandering centraal, samen met jeugdigen en hun ouders. Een proces van verandering kost energie. Soms is het belangrijk om te bekijken hoe het gezin, de jeugdige of ouders weer energie kunnen krijgen om een proces van verandering in te gaan.

Psychische problemen hebben invloed op een geheel gezin, maar het herstel ook. Daarom is het zinvol om ook als gezin na te denken over de invloed van de problemen en van het herstel op het welbevinden van allemaal.

Het kan dan soms heel zinvol zijn om in te zoomen op gebeurtenissen en de betekenis die dit heeft voor de jeugdige of de ouders en de sociale omgeving, hoe misverstanden zijn ontstaan en om te bezien of er meer hoopvolle manieren zijn om om te gaan met deze gebeurtenissen.
De verhalen van gebeurtenissen in ons leven, geven ons leven betekenis. De kleur (positief/ negatief) die in gedachten wordt gegeven aan deze verhalen, hebben invloed op het denken, voelen en handelen. In deze verhalen worden we beïnvloed door onze sociale omgeving, omdat hun reactie op onze verhalen iets vertellen of we helden zijn in ons eigen levensverhaal of niet.