Mijn visie

Visie, Lydia zorg voor jeugd

Psychische problemen hebben invloed op een geheel gezin, maar het herstel ook. Daarom is het zinvol om ook als gezin na te denken over de invloed van de problemen en van het herstel op het welbevinden van allemaal.

In mijn werk wil ik graag naast mensen staan en samen zoeken naar herstel of een vermindering van de klachten. Ik vind het belangrijk om een samenwerkingsrelatie te hebben, gebaseerd op wederzijds vertrouwen, waarbij ouders de expert van hun kind zijn, ik de expert op het gebied van zorg, waarin we samen op zoek gaan naar een nieuw balans, waarin de jeugdige en het gezin weer in hun element zijn.

In de behandeling staat het kijken waar de mogelijkheden zijn tot een positieve verandering centraal. Een proces van verandering kost energie van alle gezinsleden. Soms is het belangrijk om te bekijken hoe het gezin, de jeugdige of ouders eerst weer energie kunnen krijgen voordat een proces van verandering wordt ingegaan.

Het kan dan soms heel zinvol zijn om in te zoomen op gebeurtenissen en de betekenis die dit heeft voor de jeugdige of de ouders en de sociale omgeving, hoe misverstanden zijn ontstaan en om te bezien of er meer hoopvolle manieren zijn om om te gaan met deze gebeurtenissen.
De verhalen van gebeurtenissen in ons leven, geven ons leven betekenis. De kleur (positief/ negatief) die in gedachten wordt gegeven aan deze verhalen, hebben invloed op het denken, voelen en handelen. In deze verhalen worden we beïnvloed door onze sociale omgeving, omdat hun reactie op onze verhalen iets vertellen of we helden zijn in ons eigen levensverhaal of niet.