Adhd

materialen ADHD - Lydia zorg voor jeugd

Kinderen en jongeren met ADHD hebben vaak meer correcties op hun gedrag nodig dan andere kinderen, waardoor ze gemakkelijk een negatief zelfbeeld ontwikkelen.

Psycho- educatie: Op het gebied van ADHD is de therapie gericht op geven van inzicht op wat ADHD is en begrijpen wat er in je hoofd anders werkt, inzicht in eigen gedrag en aanleren van specifieke vaardigheden, die helpen om eigen gedrag makkelijker te kunnen sturen.

Farmacotherapie
: Daarnaast wordt eventueel medicatie geadviseerd, geïndiceerd en voorgeschreven.

Systeemtherapie en coaching
: Anderzijds is gedrag veranderen en groeien naar zelfstandigheid vaak veel moeilijker. De relatie tussen ouders en jeugdigen komt daardoor vaak onder druk te staan. Ontwikkelen van een positief zelfbeeld en omgaan met teleurstellingen zijn vaak bijkomende problemen, die mee behandeld worden. Het verkrijgen van inzicht in wat jeugdigen nodig hebben en hulp krijgen in het ‘positief opvoeden’ is soms noodzakelijk. Hierbij gaat het om puzzelen rondom praktische handvatten, die kunnen helpen om probleemgedrag bij te sturen en het zelfbeeld van jeugdigen te versterken.