Behandelvormen

Over Lydia - Lydia zorg voor jeugd

Als Verpleegkundig Specialist GGZ ben ik bevoegd in het diagnosticeren en stellen van diagnoses.

Ik ben breed opgeleid en in staat om verschillende vormen van behandeling toe te passen. Voordeel voor jeugdigen is dat ik daardoor op elk moment binnen de behandeling een keuze kan maken in wat de meest passende vorm is van behandeling, passend bij de mogelijkheden van de jeugdige zelf.

Diagnostiek
Een eerste onderdeel van de behandeling is diagnostiek. Om te komen tot behandeling is het noodzakelijk om eerst te weten wat de problemen zijn, maar ook hoe deze zijn ontstaan en wat er van invloed is op het verergeren of verminderen van de klachten. Soms is het nodig om psychiatrisch onderzoek of psycho diagnostisch onderzoek te doen, om duidelijk te krijgen wat de oorzaak is van de klachten.

Behandelaanbod
Voor de behandeling van psychische klachten worden de volgende vormen van behandeling geboden:

Individuele behandeling gebaseerd op:

 • Psycho-educatie
 • Sociaal-psychiatrische behandeling
 • Inzichtgevende behandeling
 • Cognitieve Gedragstherapie
 • Individuele systeemtherapie
 • Farmacotherapie (voorschrijven en monitoren van medicatie)
 • Creatieve therapie
 • Traumatherapie (methodieken gebaseerd op NET, lichaamsgerichte traumatherapie of EMDR)

Therapie voor ouders gebaseerd op:

 • Psycho educatie, specifiek voor ouders.
 • Mediatietherapie
 • Sociaal-psychiatrische ouderbegeleiding
 • Gezinstherapie
Problemen die ik niet behandel zijn verslaving aan drugs of alcohol, ernstige psychotische stoornissen ernstige persoonlijkheidsproblemen. Dit vraagt om een gespecialiseerde GGZ- behandeling, waar meerdere hulpverleners mee kunnen denken over het effect en de bijsturing van behandeling.